Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

Υποβολή μηνιαίων στοιχείων προς τον ΕΟΠΥΥ

1. Όλες οι συνταγές φαρμάκων, ΦΥΚ (δείτε ΕΔΩ τη λίστα των ΦΥΚ), εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και των ανασφαλίστων (Ν. 4270/2014 - Ανασφάλιστοι - σχετ. υπ'αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432, ΦΕΚ Β' 1753/28.06.2014, Υ.Α.), μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενα δικαιολογητικά της κάθε συνταγής όπως: ιατρικές βεβαιώσεις ή γνωματεύσεις, σελίδες πρόσθετων ταινιών γνησιότητας, λοιπά δικαιολογητικά χορήγησης, ταξινομούνται ανά ημέρα, και καταχωρούνται στη νέα κατάσταση υποβολής που έχει υποδείξει η ΚΜΕΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ). Για τις οδηγίες συμπλήρωσης της συγκεντρωτικής κατάστασης πατήστε ΕΔΩ.

Στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής καταχωρούμε το πλήθος των ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ συνταγών και όχι των εκδόσεων. Δηλαδή κάθε μερική εκτέλεση μιας συνταγής μετριέται σαν μια ΕΚΤΕΛΕΣΗ, παίρνει μέρος στη γραμμή της ΣΚΠ που αναφέρεται στην ημερομηνία εκτέλεσής της και υποβάλλεται από το φαρμακείο στο μήνα εκτέλεσής της. Η έκδοση του ιατρού επισυνάπτεται στην 1η μερική εκτέλεση.
Π.χ. Αν ένα φαρμακείο εκτελέσει με δύο μερικές εκτελέσεις μια συνταγή, με την πρώτη μερική εκτέλεση στις 30/8/2015 και τη δεύτερη μερική εκτέλεση στις 2/9/2015, τότε:

 • Στην υποβολή του Αυγούστου θα συμπεριλάβει την εκτύπωση της 1ης μερικής εκτέλεσης μαζί με την έκδοση του ιατρού, ενώ την εκτύπωση της 2ης μερικής εκτέλεσης θα τη συμπεριλάβει (χωρίς την έκδοση του ιατρού) στην υποβολή του Σεπτεμβρίου.
 • Η 1η μερική εκτέλεση θα συμπεριληφθεί στη γραμμή της 30/8/2015 στη ΣΚΠ του Αυγούστου ενώ η 2η μερική εκτέλεση θα συμπεριληφθεί στη γραμμή της 2/9/2015 στη ΣΚΠ του Σεπτεμβρίου.


Ο ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει ότι πρέπει να αποφεύγουμε τη χρήση σελοτέιπ, κόλλας, συρραπτικών, καρφιτσών και συνδετήρων και ότι το «δίπλωμα» των συνταγών δεν προσφέρει απολύτως τίποτα (απλώς «χάνεται» χρόνος και από τα φαρμακεία και από τον ΕΟΠΥΥ) ενώ δημιουργεί προβλήματα στην επεξεργασία τους από τον ΕΟΠΥΥ. Απλά τοποθετείτε τα έγγραφα μιας εκτέλεσης συνταγής το ένα κάτω από το άλλο με την εξής σειρά: α) εκτέλεση συνταγής, β) πιθανές πρόσθετες σελίδες με τις επικολλημένες ταινίες γνησιότητας, γ) η έκδοση της συνταγής από τον γιατρό και δ) τα πιθανά δικαιολογητικά χορήγησης (ιατρικές βεβαιώσεις - γνωματεύσεις) που προσκόμισε ο δικαιούχος. Τα κουπόνια επικολλούνται μόνο στη σελίδα εκτέλεσης της συνταγής και όχι στην σελίδα έκδοσης από τον γιατρό. Επίσης θα πρέπει να είναι προσεκτικά κολλημένα ώστε να μην κολλάνε τα φύλλα μεταξύ τους. Η σειρά επικόλλησης των ταινιών γνησιότητας δεν έχει καμιά σημασία.Οι πρώτες 12 επικολλούνται πάνω στην εκτύπωση της εκτέλεσης της συνταγής και οι υπόλοιπες (αν υπάρχουν) στις σελίδες πρόσθετων ταινιών γνησιότητας.

Οι συνταγές των ανασφάλιστων - πρόνοιας (Ν. 4270/2014 - Ανασφάλιστοι - σχετ. υπ'αρ. οικ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432, ΦΕΚ Β' 1753/28.06.2014, Υ.Α.) καταχωρούνται στην ίδια κατάσταση με τις υπόλοιπες, τις ξεχωρίζουμε σε ξεχωριστό ματσάκι και εκδίδουμε ξεχωριστό τιμολόγιο.

Στο τέλος του μήνα, χωρίζονται σε τρία ματσάκια, ένα με όσες εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά, ένα με όσες έχουν εκτελεστεί χειρόγραφα (πράσινες και ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα) και ένα με τις συνταγές ανασφαλίστων - πρόνοιας. Η νέα εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης της συνταγής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα φαρμακεία αμέσως μετά την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων από την εταιρία που τους εξυπηρετεί μηχανογραφικά και πάντως όχι μετά τις 1/9/2015.

Τα παραπεμπτικά αναλωσίμων διαβήτη, γραμμένα αποκλειστικά στο πρότυπο που μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ (για τα επιπλέον κουπόνια ΕΔΩ), καταχωρούνται ξεχωριστά από τις συνταγές φαρμάκων. Οδηγίες για την υποβολή των αναλωσίμων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στη σακούλα με τις συνταγές και εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ (χρειάζονται και δύο φωτοαντίγραφα του τιμολογίου με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή). Επιπρόσθετα, από 1/5/2013, τα παραπεμπτικά πρέπει να είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή e-dapy (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

α. ΔΕΝ δικαιούνται αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη από τα ιδιωτικά φαρμακεία οι ανασφάλιστοι - δικαιούχοι πρόνοιας και οι Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι.

β. Για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ καθόλου ΣΚΠ. Απαιτείται όμως να τιμολογούνται με ξεχωριστό τιμολόγιο και να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της υποβολής σαν ξεχωριστό «πακέτο».

γ. Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ευκρινώς εάν πρόκειται για τιμολόγιο φαρμάκων, για τιμολόγιο ανασφαλίστων - πρόνοιας ή για τιμολόγιο αναλωσίμων. Επιπλέον, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου (στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται η επωνυμία και ο ΑΦΜ του φαρμακείου) και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του φαρμακείου.

2. Εκδίδεται ΜΙΑ ενιαία ΣΚΠ (Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής) για φάρμακα, ΦΥΚ, εμβόλια, ορούς, παράγωγα αίματος και συνταγές ανασφαλίστων - πρόνοιας σε τρία (3) αντίτυπα (σε όλα να αναγράφεται πάνω δεξιά ο κωδικός ΔΙΛΟΦ και ο αριθμός μητρώου του ΤΣΑΥ, όλα με σφραγίδα και υπογραφή) και δύο τιμολόγια (ένα για τα φάρμακα και ένα για τους ανασφάλιστους - πρόνοιας, εφόσον υπάρχουν τέτοιες συνταγές). Χρειάζονται και δύο φωτοαντίγραφα του κάθε τιμολογίου, όλα με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή, προς τον ΕΟΠΥΥ. Για τις οδηγίες συμπλήρωσης των τιμολογίων πατήστε ΕΔΩ.

Από την κατάθεση ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (συνταγές Φεβρουαρίου), είναι υποχρεωτική η υποβολή (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) του εντύπου "Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής" που κατατίθεται μαζί με τα τιμολόγια και την συγκεντρωτική κατάσταση του Φαρμακείου (πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις οδηγίες έκδοσης του συνοδευτικού σημειώματος από την πύλη https://www.eopyykmes.gr). Στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής καταχωρούμε το πλήθος των ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ συνταγών και όχι των εκδόσεων. Δηλαδή κάθε μερική εκτέλεση μιας συνταγής μετριέται σαν μια ΕΚΤΕΛΕΣΗ, παίρνει μέρος στη γραμμή της ΣΚΠ που αναφέρεται στην ημερομηνία εκτέλεσής της και υποβάλλεται από το φαρμακείο στο μήνα εκτέλεσής της. Η έκδοση του ιατρού επισυνάπτεται στην 1η μερική εκτέλεση.

Σημαντικό: Για την κατάθεση Ιανουαρίου (συνταγές Δεκεμβρίου) είναι απαραίτητο στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής να συμπληρωθεί και το πεδίο: "αριθμός πιστωτικών τιμολογίων" με τον αριθμό των πιστωτικών που εκδόθηκαν και αφορούν στις παρακρατήσεις rebate και περικοπών (αν υπάρχουν) του περασμένου έτους σύμφωνα με τη βεβαίωση που εκδίδεται από την πύλη eopyykmes. Η βεβαίωση δε χρειάζεται να υποβληθεί στο Σύλλογο, τη δίνετε στο λογιστή σας ώστε να υπολογίσει τις κρατήσεις ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για το προηγούμενο έτος που επίσης αναγράφονται στη βεβαίωση.

Προσοχή: Η αξία του ποσού του τιμολογίου πρέπει να συμπίπτει ακριβώς με το αιτούμενο ποσό που αναφέρει η συγκεντρωτική κατάσταση (αφού αφαιρεθούν τα Ευρώ). Το rebate, ακόμη και για τιμολόγια άνω των 35.000 Ευρώ (εξαιρούνται τα ΦΥΚ, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα,άρθρο 24, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ), υπολογίζεται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ.

Υπενθυμίζουμε τη νέα δυνατότητα που δίνεται από την πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ για έκδοση τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ. Για αναλυτικές οδηγίες πιέστε ΕΔΩ.

Σημαντικό: Η ΚΜΕΣ δεν θα αποζημιώνει και θα επιστρέφει όλα τα χειρόγραφα τιμολόγια. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να εκδίδονται όλα μηχανογραφημένα είτε από το πρόγραμμα φαρμακείου είτε από την πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τον ΠΦΣ.

 


3. Τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση του τιμολογίου είναι τα εξής: Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Αποστόλου Παύλου12, 15123, Μαρούσι, ΑΦΜ: 997478553, ΔΟΥ Αμαρουσίου. τηλ. 2103729795, 2103666324, 2106871770, 2106871771, 2106871772, 2106871773.

4. Κατάθεση των συνταγών, αποκλειστικά στο Σύλλογο  τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες του μήνα. Το ωράριο κατάθεσης για όλες τις ημέρες είναι 08.00 έως 15.00.

Η κατάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συνταγών (PHARMASSISTANCE τηλ. 2310551336, κ.α.)

Προσοχή: Αποφεύγετε να καταθέσετε τις συνταγές την τελευταία ημέρα γιατί ενδεχόμενη καθυστέρηση θα στερήσει το δικαίωμα πληρωμής του λογαριασμού!

5. Οι συνταγές θα είναι τοποθετημένες αποκλειστικά στις γκρι σακούλες του ΕΟΠΥΥ. Αν δεν χωράνε σε μια σακούλα θα χρησιμοποιηθούν δύο ή τρεις ή όσες είναι απαραίτητες.

Έξω από κάθε σακούλα θα αναγράφονται:

 1.     επωνυμία φαρμακείου,
 2.     ο αριθμός σύμβασης ΕΟΠΥΥ που θα βρείτε στο site του Συλλόγου μας, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (εάν δεν υπάρχει, συμπληρώστε το ΑΦΜ του φαρμακείου),
 3.     το αιτούμενο ποσό φαρμάκων, εμβολίων, ορών, παραγώγων αίματος, 
 4.     το αιτούμενο ποσό ανασφάλιστων-πρόνοιας,
 5.     το αιτούμενο ποσό αναλωσίμων διαβήτη,
 6.     το συνολικό αιτούμενο ποσό (φάρμακα, εμβόλια κλπ συν ανασφάλιστοι - πρόνοια συν αναλώσιμα διαβήτη),
 7.     ο κωδικός ΔΙΛΟΦ,
 8.     έτος και μήνας αναφοράς και
 9.     συνολικό πλήθος συνταγών φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος, ανασφαλίστων-πρόνοιας και παραπεμπτικών αναλωσίμων σακχάρου που υποβάλλονται.


Μην χρησιμοποιείτε μαρκαδόρο για να γράψετε έξω από τη σακούλα γιατί μουτζουρώνει αμέσως. Αρκεί απλό μπλε στυλό.

Οι σακούλες θα πρέπει να είναι δεμένες με σπάγκο (όχι με κολλητική ταινία).

Επίσης θα πρέπει να αριθμούνται ως εξής: Για 3 σακούλες, για παράδειγμα, θα υπάρχει η αρίθμηση: 1 από 3 στην πρώτη σακούλα, 2 από 3 στη δεύτερη και 3 από 3 στην τρίτη.

Οι γκρι σακούλες του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένες και να μην έχουν παραβιαστεί.

Μέσα στις σακούλες θα υπάρχουν:

 1.     Τα 3 ματσάκια των συνταγών (α: οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος, β: οι ηλεκτρονικές συνταγές ανασφαλίστων-πρόνοιας και γ: οι χειρόγραφες συνταγές)
 2.     φωτοτυπία του τιμολογίου φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή)
 3.     φωτοτυπία του τιμολογίου ανασφαλίστων - πρόνοιας (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή)
 4.     φωτοτυπία της κατάστασης του λογαριασμού φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος-ανασφαλίστων-πρόνοιας
 5.     ο φάκελος των αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη που θα περιέχει τα παραπεμπτικά, το αποδεικτικό υποβολής αναλωσίμων και μια φωτοτυπία του τιμολογίου των αναλωσίμων διαβήτη (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή).


6 .Έξω από τις σακούλες θα υπάρχουν δύο πακέτα εγγράφων.

Το ένα θα αποτελείται από:

 1.     το πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος
 2.     το πρωτότυπο τιμολόγιο ανασφαλίστων - πρόνοιας
 3.     την πρωτότυπη κατάσταση του λογαριασμού φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος-ανασφαλίστων-πρόνοιας
 4.     το ένα αντίγραφο από το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής
 5.     το πρωτότυπο τιμολόγιο αναλωσίμων


Το άλλο πακέτο θα αποτελείται από:

 1.     Πρώτα, την Αίτηση του φαρμακοποιού (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) που περιλαμβάνει και την απαιτούμενη δήλωσή του (υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης). Στο πεδίο αριθμ. τιμ/γιου συμπληρώνουμε τον αρ. τιμ. των φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος, των ανασφάλιστων και των αναλωσίμων.
 2.     Το δεύτερο αντίγραφο από το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής
 3.     φωτοτυπία της κατάστασης φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος-ανασφαλίστων-πρόνοιας
 4.     φωτοτυπία του τιμολογίου φαρμάκων-ορών-εμβολίων-παραγώγων αίματος (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή),
 5.     φωτοτυπία του τιμολογίου ανασφάλιστων - πρόνοιας (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή),
 6.     φωτοτυπία του τιμολογίου αναλωσίμων (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή),
 7.     την φορολογική ενημερότητα με ισχύ τουλάχιστον για ένα μήνα και
 8.     την ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ (κάθε Ιανουάριο εφόσον είναι Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΙΚΑ ετήσιας διάρκειας, ή δυο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) εφόσον έχει ληφθεί μέσω ιντερνέτ και είναι εξάμηνης διάρκειας.


7. Η κατάθεση των συνταγών του Διανεμητικού γίνεται μέχρι τις 15 του μήνα.  Να προτιμάτε για την κατάθεση τις μέρες μετά το τέλος της παραλαβής των συνταγών του ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να εκτυπώσετε τη συγκεντρωτική κατάσταση ΔΙΛΟΦ


Η κατάθεση των συνταγών του διανεμητικού μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συνταγών (PHARMASSISTANCE τηλ. 2310551336, κ.α.)Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Εθνικής Αντίστασης 173 - 175, Εμπορικό κέντρο Φοίνικας

55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη


Τηλ: 2310 471776

Φαξ: 2310 227525

Νέο e-mail: info@fsth.gr

ΔΙ.ΛΟ.Φ: dilof@fsth.gr

Διαχείριση δικτυακού τόπου: admin@fsth.gr

Login-iconLogin