Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

Αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της ΚΥΑ για το ιδιοκτησιακό κατέθεσε στο ΣτΕ ο ΦΣΘ


Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κατέθεσε στις 15 Ιουλίου 2016 στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αρ. Γ5(β)Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1445/23.5.2016), η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.

Εκτιμάται ότι η αίτηση ακυρώσεως θα εκδικασθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ στις 7 Οκτωβρίου.


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Εθνικής Αντίστασης 173 - 175, Εμπορικό κέντρο Φοίνικας

55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη


Τηλ: 2310 471776

Φαξ: 2310 227525

Νέο e-mail: info@fsth.gr

ΔΙ.ΛΟ.Φ: dilof@fsth.gr

Διαχείριση δικτυακού τόπου: admin@fsth.gr

Login-iconLogin