Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

Παράταση έναρξης ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων για τις 15 Φεβρουαρίου 2016

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Γ5(α)οικ/ 8584 Υπουργική Απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 2016 του Υπουργείου Υγείας παρατείνεται η έναρξη ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης για τα φαρμακεία.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος για τα φαρμακεία ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2016

Δείτε την απόφαση παρακάτωLogin-iconLogin